Institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht

Zie pdf Ramadanbingo in Turks koffiehuis Volgens Mark Rutte is er in Nederland sprake van “systemische” racisme. Wat hij daar mee bedoelt is dat racisme in mindere of meerdere mate in onze hele samenleving voorkomt. Dat hij dat beweert is begrijpelijk, want dat zou een excuus kunnen zijn voor het racisme dat je bij de … Continue reading Institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht