Waternet trekt na bezwaar beoordelingsbesluit in

Waternet is een grote organisatie in Amsterdam, een bundeling van waterschappen. Nadat Waternet een officiële berisping na bezwaar terug had moeten nemen omdat die ongefundeerd was, werd de berisping uit rancune omgezet in een ‘waarschuwing’ waar je geen bezwaar tegen kan maken (bestuursrecht). Daar bleef het niet bij.

De ambtenaar die het betrof, ik noem hem Paul, kreeg vervolgens over 2017 een slechte beoordeling op grond van feiten die Waternet niet hard had kunnen maken (reden waarom de berisping terug genomen moest worden).

Toen Waternet het bezwaarschrift ontving tegen de beoordeling besloot Waternet, die zich laat bijstaan door Vijverberg Juristen, het niet op een hoorzitting aan te laten komen en het  beoordelingsbesluit terug te nemen en nam daartoe een ‘intrekkingsbesluit’. Dat was 3,5 maand ná de datum van de beoordeling.

In het ‘intrekkingsbesluit’ stond als reden alleen dat Waternet er nog eens over nagedacht had. Er werd niet naar het ingediende bezwaar verwezen. Waarschijnlijk om niet de kosten te hoeven vergoeden voor mijn ‘beroepsmatig verleende rechtskundige bijstand’ die Paul in had  geroepen, want in het besluit werd over die kosten niet gerept.

Omdat Waternet kennelijk weigerde de kosten voor rechtsbijstand te vergoeden had Paul er belang bij dat er ondanks de intrekking toch een hoorzitting zou plaatsvinden en een besluit op bezwaar genomen zou worden.

Zes dagen vóór de hoorzitting liet Waternet, die zich laat bijstaan door Vijverberg Juristen, weten eventueel en onder voorwaarden bereid te zijn alsnog de kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. Tijdens de hoorzitting kwam Vijverberg daar namens Waternet weer op terug.
Het argument: door de intrekking was er geen besluit meer en waar geen besluit is kan geen bezwaar gemaakt worden. Het bezwaar zou volgens Vijverberg/Waternet om die reden niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

De absurde consequentie van het standpunt van Vijverberg/Waternet is dat een bestuursorgaan dus eigenlijk nooit meer een besluit op bezwaar hoeft te nemen als het ongelijk moet bekennen. Zodra je immers een bezwaar krijgt wat hout snijdt, neem je gewoon een ‘intrekkingsbesluit’ zodat het bestreden besluit nooit heeft bestaan. Hoef je niet alleen nooit meer ongelijk te bekennen, maar ook nooit meer de kosten voor rechtskundige bijstand te vergoeden die de ambtenaar heeft moeten maken om bezwaar te maken tegen het besluit wat ongedaan wordt gemaakt.

Als Waternet de vreemde logica volgt van Vijverberg wordt zeker beroep ingesteld.