Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Allemaal viezeriken

Uit de gevelplaszaak Amsterdamsestraatweg hoek Anjelierstraat moet de conclusie getrokken worden dat de bur­gemeester (Van Zanen) en de betrokken ambtenaren van Handhaving de bezoekers van de Turkse en Marokkaanse horeca op de Amsterdamsestraatweg zien als een stel viezeri­ken. Een verklaring voor dat racistische vooroordeel is de incompetentie en de verregaande onverschilligheid van de afdeling Hand­ha­ving, het college en de burgemees­ter waar het op handhaven aankomt. De bewoner had wel elf keer geklaagd bij Handhaving over het gekots en geplas op zijn stoep. Handhaving deed daar niets tegen. Maar iemand moet de schuld krijgen en dus kregen de bezoekers van allochtone horeca de schuld. Zonder enige aanwijzing uiteraard.


   Dit is wat Handhaving gedaan heeft met de 11 klachten over
   kotsen en plassen op de stoep van één en dezelfde klager.

De gemeenteraad was goed op de hoogte van deze gevelplaszaak,, maar zag geen reden Van Zanen daarover op het matje te roepen. De vraag is dus of de burgemeester, de dienst Handhaving én de leden van de Utrechtse gemeenteraad niet in dezelfde bubbel zitten en dezelfde racistische voor­oordelen hebben.

Verder lezen: Allemaal viezeriken

Reacties zijn gesloten.