Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Burgemeester Dijksma heeft het te druk voor Handhaving

Foto: Joris Louwes

Deze column verscheen eerder bij 030Nieuws

Dijksma, zo blijkt uit een nieuwsbericht van de gemeente Utrecht van 6 oktober 2023, is benoemd tot lid van de adviesgroep lokale overheden van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Daarnaast is zij speciaal klimaatgezant stedelijk adviesorgaan VN, vicevoorzitter VNG, voorzitter Economic Board Utrecht, superintendent Evert Zoudenbalchhuis, aditeur van rekening fundaties Vrijvrouwe van Renswoude en nog een hele zwik erefuncties. Verder laat zij zich graag zien bij wielerwedstrijden, festivals, voorleesfeestjes, 24H Chefs, openen vakantiebeurs en is zij veel op reis: Kiev, Buenes Aires, Malmö, Geneve, Bonn, Katowice, San Francisco, Madrid, Brussel, Sharm-el-Sheik, Kopenhagen, Dusseldorf, Keulen, New York. En dat allemaal in 2 jaar. Vallen al die vlieg- en bootreizen wel te rijmen met haar functie als speciaal gezant voor het klimaat en waar haalt Dijksma de tijd nog vandaan om haar riant betaalde werk (145.326 euro per jaar) als burgemeester te doen?

Tot de portefeuille van burgemeester hoort openbare orde, veiligheid en handhaving, ondergebracht bij de dienst VTH. Volgens het Rekenkamerrapport Regie op Veiligheid (pp33/34) uit 2020 werken er 75 mensen bij Veiligheid, 100 bij Vergunningen, 100 bij Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving en nog eens 200 bij Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte. Kortom bijna 500 ambtenaren, inclusief leidinggevenden, clustermanagers, gebiedsmanagers en noem maar op. Dat valt allemaal onder ‘handhaving’, de portefeuille van Dijksma. Uit het Rekenkamerrapport blijkt dat er ondanks intensief overleg tussen betrokken afdelingen (waar de meeste tijd in gaat zitten) maar weinig samenwerking is. Dat is dus geen wonder, want waar haalt Dijksma de tijd vandaan om zich naast al haar leuke buitenlandse reizen, bijbanen, ceremoniële- en pretfuncties nog met haar eigenlijke portefeuille bezig te houden?

Illustratief voor het gebrek aan betrokkenheid van Dijksma bij de handhaving, is de handhavingsaffaire binnenstad die de gemeente meer dan 1 miljoen aan dwangsommen kost. Uit het rapport dat bureau Berenschot daarover opstelde blijkt dat het bij Handhaving een vrij gevochten bende is. “Binnen de gehele organisatie ligt verantwoordelijkheid laag. Dat betekent dat er veel vrijheid is om problemen naar eigen inzicht op te lossen” (p.16). In andere woorden: ambtenaren die met de uitvoering belast zijn kunnen doen wat ze willen, want er is niemand die daar op toeziet. Dus als er eentje tussen zit die de pest heeft aan alles wat niet wit is en/of maling heeft aan wet en regelgeving, dan kan die ongestoord zijn gang. Van die uitvoeringspraktijken, daar weet Dijksma niets van en dat wil ze graag zo houden, hoewel ze daar wél voor verantwoordelijk is.

Volgens het eerder aangehaalde Rekenkamerrapport zit het met de ‘regie op handhaving’ in Utrecht wel best. Dat dat de conclusie zou zijn lag erg voor de hand, want de Rekenkamer sprak alleen met de ambtenaren die de handhaving doen. Dus niet met burgers en ondernemers die de handhaving ondergaan, waarvan er velen niet naar de rechter stappen omdat ze dan leeglopen op advocatenkosten. Of die handhaving in alle gevallen terecht was is niet bekend, want “de vrijheid om problemen naar eigen inzicht op te lossen” is in het wereldje van Utrechtse handhavers groot. En als de gemeente een keer door de rechtbank of de Raad van State teruggefloten wordt dan wordt niemand daarop afgerekend. Het hoofd van de afdeling Handhaving niet (die wordt juist bevorderd tot directeur VTH) en burgemeester Dijksma niet.

Waar het gebrek aan leiding en verantwoordelijkheid nemen mbt de handhaving bij de gemeente Utrecht toe leidt, laat zich makkelijk raden. 1. Een voorkeur bij Veiligheid en Handhaving om te handhaven tegen relatief weerloze burgers en ondernemers (die geen geld hebben voor een advocaat of zelf de weg niet kennen) omdat dat makkelijk scoren is. De gemeente kan dan beweren dat meer handhaving nodig is ivm toenemende “ondermijning”. 2. Aanzienlijke kosten ivm juridische procedures die vele jaren duren, kosten die dus gemaakt worden om relatief  onbenullige overtredingen keihard af te straffen. Maar ja, dat boeit Dijksma allemaal niet. De gemeenteraad trouwens ook niet.

Reacties zijn gesloten.