Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Schurkenstaat van William Blum

De vorige week op 85 jarige leeftijd overleden William Blum schreef onder andere ‘Schurkenstaat. De buitenlandse politiek van de enige supermacht ter wereld’, vertaling van Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower (2000).

De titel dekt niet helemaal de inhoud, want Blum gaat uitvoerig in op de schending van mensenrechten in de VS zelf en de politiestaat die de VS is voor iedere Amerikaan die het waagt kritiek te hebben op de overheid en voor iedereen die behoort tot de vele gediscrimineerde minderheidsgroepen. Hoofdstuk 27 bevat een lange opsomming van voorbeelden van de rechteloosheid en de terreur waaraan kritische- en tweederangs Amerikanen blootstaan.

Wat de ‘buitenlandse politiek’ van de VS betreft beschrijft Blum een hele lange reeks van militaire-, economische-, en subversieve interventies in de binnenlandse politiek van alle landen in de hele wereld die dreigen niet of niet meer aan de leiband van de VS te willen lopen, d.w.z. hun land niet of niet langer door Amerikaanse multinationals willen laten plunderen.

Behalve op de onvoorstelbaar omvangrijke bombardementen op o.a. Vietnam, Laos, Cambodja, Korea, Irak, Afghanistan, Joegoslavië die tientallen miljoenen burgerslachtoffers hebben gemaakt, gaat Blum uitvoerig in op de opleiding van en de steun aan moordcommando’s die  opstand moeten onderdrukken tegen de door de VS geïnstalleerde corrupte- en dictatoriale marionetten regeringen.

Wat moeilijk te begrijpen is is dat de voorbeelden van interventies die Blum geeft eigenlijk best bekend zijn bij het brede publiek, maar dat de VS niettemin niet door de hele wereld wordt uitgekotst. Blum schrijft dat toe aan de beïnvloeding van de media waar door de VS vele miljarden in worden geïnvesteerd. Ik denk dat West Europese regeringen en bedrijfsleven zo met de VS verknoopt zijn, dat het in feite één pot nat is.

Wat ik heb gemist in Blum’s boek is een verklaring voor het uiterst misdadige binnenlandse- en buitenlandse gedrag van de VS. Natuurlijk: de VS wil de aanvoer van goedkope grondstoffen uit de hele wereld veilig stellen, maken dat Amerikaanse ondernemingen zich overal ter wereld kunnen vestigen zonder noemenswaardige belasting af te dragen, maken dat Amerikaanse ondernemingen hun producten overal ter wereld kunnen afzetten zonder importbeperkingen. En omdat allemaal te kunnen bereiken haalt de VS alles uit de kast om regimes aan de macht te helpen die naar de pijpen van de VS dansen.

De achterliggende vraag waar Blum (in dit boek) niet op ingaat is, misschien omdat voor hem het antwoord wel duidelijk is, is de vraag of dit criminele en immorele gedrag niet verklaard kan worden uit het systeem van ongebreideld kapitalisme dat aan schurken en psychopaten niets  in de weg legt om de macht te grijpen en niet alleen de eigen bevolking maar zo’n beetje de hele wereldbevolking te terroriseren.

Reacties zijn gesloten.